xpass_01

Evidence docházek také pomocí čteček čipových karet

K našemu systému můžete získat také elektronické čtečky čipových karet nebo snímače otisků prstů. Pokud chcete mít přesnou evidenci docházek dětí i učitelů je to ta správná volba pro vás.

Příjemci dotace „Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku ESF 035 a 036“ tímto splní povinnost elektronické evidence pomocí čipových karet a to již od 14 000 Kč. Systém pro vás také připraví exporty přesně tak jak je požadováno v podmínkách dotace.


 

Vyřešte veškerou administraci spojenou s vedením školky od registrace až po docházky, náhrady, vyúčtování, fakturaci, platby.Více zde
Nadefinujte si kroužky a kurzy, jejich ceny a dejte je do rozvru. Klienti se již budou moci sami registrovat, omlouvat se a vybírat si náhrady.Více zde
Již to nemůže být snazší, vytvořte akci přidejte popis, cenu a vyberte odpovídající obrázek. Naplánujte ji do rozvrhu a klienti se jen pohrnou.Více zde
Z administrační sekce řídíte chod celého systému, zadáváte nové kurzy, platby, kontrolujete docházku, vytváříte rozvrh kurzů a akcí.Více zde

Ukázky z aplikace