Dětské skupiny a školky
snadný a přehledný systém 

Do Mateřských školek a dětský skupin dodáváme jednoduchý a přehledný on-line software, ve kterém budete schopni vést veškerou agendu vaší školky nebo dětské skupiny. Navíc splňujeme podmínky pro příjemce dotace výzvy 132, 73 a 74 z fondu ESF od MPSV.  Webooker v dětských skupinách prošel již mnoha kontrolami.

Bližší informace najdete u jednotlivých nabídek. 


Cenová nabídka pro 3 různá řešení systému Webooker

Nabízené řešení              

pořizovací cena vč. školení

Docházkový systém pro mateřské školky

administrativní systém pro školky (pouze software)


5 000 Kč

Elektronický docházkový systém se čtečkou formou mobilní aplikace pro dětské skupiny

Dle požadavků MPSV výzvy 132, 73 a 74 

 (software a mobilní aplikace)


6 990 Kč

Elektronický docházkový systém z pevné čtečky Suprema Xpass pro dětské skupiny

Dle požadavků MPSV výzvy 132, 73 a 74 (software, čtečka a 20 karet)

14 000 Kč

Nabízíme také řešení obou variant bez zřizovacích poplatků !!!


Neváhejte se na cokoliv zeptat!

Rádi vám co nejdříve odpovíme.

Fotografie z našich školek a dětských skupin