Software, na který se můžete spolehnout

Tvoříme docházkové, náhradové a registrační systémy.

Specializujeme se na vývoj On-line softwaru pro organizace pořádající kurzy, kroužky a akce. (plavecké, jazykové a taneční školy, centra i domy dětí a mládeže), Mateřské školky a dětské skupiny a mikrojesle.

Dětské skupiny, mikrojesle a školky

Docházkový systém dle požadavků MPSV. Elektronická evidence, fakturace, omluvy a náhrady...

Mateřská a rodinná centra

Jednoduchý  a přehledný on-line systém pro nabídku, prodej, fakturaci kurzů a akcí. Sledování docházky, pokladna, mailing...

Plavecké, jazykové a taneční školy


Klientská databáze, nabídka kurzů, registrace, zkušební hodiny, fakturace a banka, pokladna, omluvy a náhrady...


Čipový elektronický docházkový systém pro Dětské skupiny a Mikrojesle dle ESF 

Do Dětských skupin a Mikrojeslí dodáváme náš systém ve dvou variantách 


1. On-line systém se čtečkou formou mobilní aplikace

2. On-line systém s pevnou čtečkou Suprema Xpass

Do Dětské skupiny   
celková cena 6 990 Kč 
s měsíčním paušálním poplatkem 500 Kč 

Do Mikrojeslí 
celková cena 3990 Kč 
s měsíčním paušálním poplatkem 200Kč

Do Dětské skupiny  celková cena je 14 000Kč 
s měsíčním paušálním poplatkem 500Kč

Do Mikrojeslí
celková cena 11 000 Kč 
s měsíčním paušálním poplatek 200 Kč.
Nabízíme také řešení obou variant bez zřizovacích poplatků 

pro DS více informací zde a pro Mikrojesle zde

Vyzkoušejte na měsíc zdarma!