Elektronická čtečka - ochrana soukromí

Detaily o ochraně soukromí

Elektronická čtečka - ochrana soukromí

Aplikace elektronické čtečky pro telefony Android neshromažďuje žádná osobní data o uživatelích. Také nepřistupuje k žádným datům ve vašem telefonu, kromě čtečky NFC.

Aplikace vyžaduje přihlašovací údaje do informačního systému Webooker. Po zadání přihlašovacích údajů dovoluje uživateli s odpovídající bezpečnostní rolí následující:

  • Přiřadit nebo odřadit RFID kartu konkrétnímu uživateli v informačním systému Webooker (uživatelé se dělí na studenty a učitele)
  • Naskenovat přiřazenou kartu a tím přiřadit časovou známku příchodu / odchodu daného uživatele.

Data o přiřazení karty uživateli a o časových známkách příchodu a odchodu se odesílají do informačního systému Webooker.

Aplikace neshromažďuje žádná data o přihlášeném uživateli, ani žádná jiná data dostupná na telefonu a to včetně polohy, nebo identifikace telefonu.

Identifikace instalace aplikace se provádí vygenerováním náhodného identifikátoru po instalaci aplikace. Re-instalace aplikace vygeneruje jiné unikátní ID. Tento identifikátor se používá pro řízení / omezení přístupu do informačního systému Webooker pro konkrétní instalaci aplikace.

Načtené příchody / odchody a ani jiná data se v aplikace neukládají, jsou přímo odesílány do informačního systému Webooker.

Informační systém Webooker je multitenantní aplikace. To znamená, že poskytuje služby více subjektům. Jednotlivé subjekty využívající tento systém se liší v url, například test.webooker.eu. Kde test je zkratka organizace a webooker.eu je url multitenantního systému.

Ochrana dat v jednotlivých systémech Webooker se řídí zásadami ochrany soukromí v jednotlivých organizacích. Systém webooker dává prostředky pro dodržování těchto zásad i obecných zásad ochrany soukromí a předpisů jako je GDPR.